1st Best Favia

2nd Best N.S.

3th Best N.S

4th Best Di Donato

5th Best N.S.

6th Best N.S.

7th Best Di Donato

Best Show di Favia - Clerici e Mucciaccia

Best Stamm in Show Favicchia

Panoramica Best Seven

Favia L. - Favicchia G. - (Giudice) Hudson T. - Clerici S. - Greco P.

Fasi del giudizio

Giudice Hudson

Giudice, Soci e Simpatizzanti del Club

Best Show di Favia, Soci e Simpatizzanti del Club